گروه پارلمان دوستی ایران و انگلیس فعال شد/ سفر نمایندگان ایران به پارلمان انگلیس

خانه ملت نوشت:

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - انگلیس با بیان اینکه در پی سفر هیئت پارلمانی انگلیس به تهران دعوت نامه ای از جانب آقای جک استراو برای گروه پارلمانی ایران جهت بازدید از پارلمان انگلیس و انجام گفت وگو با نمایندگان این کشور ارسال شد، گفت: قبل از پایان مجلس انگلیس به این کشور سفر خواهیم کرد.

عباسعلی منصوری آرانی با بیان اینکه در پی سفر هیئت پارلمانی انگلیس به تهران دعوت نامه ای از جانب آقای جک استراو برای گروه پارلمانی ایران جهت بازدید از پارلمان انگلیس و انجام گفت وگو با نمایندگان این کشور ارسال شد، گفت: بعد از آن نیز این دعوت با حضور آقای ریچارد بیکن نائب رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس که برای شرکت کنفرانس ضد خشونت به تهران آمده بود مجددا تکرار شد.

نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه دوستی پارلمانی انگلیس در یکسال گذشته مواضع خوبی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، گفت: سخنرانی های اعضای این گروه در مورد ایران و همچنین انتقاد شدید آنها نسبت به سخنان دیوید کامرون در سازمان ملل گویای این مواضع است.
او با اشاره به اظهارات اعضای گروه های دوستی پارلمانی انگلیس مبنی بر تلاش صهیونیست ها و معاندان جموری اسلامی ایران در تخریب چهره این نظام در پارلمان انگلیس، ادامه داد: از نظر اعضای گروه دوستی انگلیس خلاء وجودی ایران در این پارلمان اثر منفی خواهد گذشت، زیرا نمایندگان تشنه اطلاعات میدانی هستند و معاندان این خلاء را پر می کنند.

منصوری آرانی با بیان اینکه از نظر اعضای گروه دوستی پارلمانی انگلیس سفر نمایندگان ایران و دیدارهای پارلمانی و ارائه اطلاعاتی از وضعیت میدانی این کشور می تواند این خلاء وجودی را پر کرده و موجب شناخت بیشتر نمایندگان از ایران شود، توضیح داد: شرایط و تلاش رسانه های غربی و لابی های صهیونیستی برای تخریب ایران، حضور صدها هزار نفر ایرانی در این کشور به خصوص در منچستر و لندن، وجود یک موسسه اسلامی، مشکلات بوجود آمده برای سرمایه گذارارن و صادر کنندگان، پرونده های درمانی جانیازان و برخی بیماران و چاه نفتی مشترک ایجاب می کند با سفر به این کشور به مواضع پاسخ مثبت گروه پارلمانی اینگلیس پاسخ دهیم.
او با بیان اینکه انگلیس به شدت نیازمند جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور ثبات دهنده در منطقه با محوریت بالا و ایفا کننده نقشی بی بدیلی در موضوعات منطقه ای و جهانی است، گفت: پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر انگلیس را از نظر اقتصادی و سیاسی به شدت نیازمند کمک های ایران کرده است، لذا مجموع این شرایط می تواند ظرفیت های خوبی برای گفت وگو های دوجانبه فراهم کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مانع قانونی برای بازگشایی سفارت ایران و انگستان وجود ندارد، گفت: در یک سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد، هم اکنون حافظان منافع کنار رفته و سفارت خانه ها توسط کاردارهای غیر مقیم اداره می شوند.

او با بیان اینکه بسیاری از اقدامات کنسولی در سفارت ایران در لندن در حال انجام شدن است، گفت: در حال حاضر هر دو کشور اقدام به بازسازی سفارت های خود کردند.

منصوری آرانی با بیان اینکه رایزنی در مورد بازگشایی سفارت خانه های ایران و انگلیس بر عهده وزارت امور خارجه است، گفت: با این حال نمایندگان مجلس می توانند در این موضوع کمک و مساعدتی داشته باشند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - انگلیس با اشاره به زمان سفر گروه دوستی به لندن گفت: به علت مواضع خوب آنها در مورد جمهوری اسلامی ایران قصد داریم قبل از پایان مجلس انگلیس این سفر انجام شود که علاوه بر امضای پروتکل ها به سرانجام برساز نظر اخلاقی نسبت به مواضع مثبت نمایندگان این کشور پاسخ دهیم.

 


45231

 

کد N638144