دستگیری چند مظنون در ارتباط با قتل عام دانش آموزان در پیشاور

سیاسی

پلیس پاکستان اعلام کرد که چندین نفر را به ظن دست داشتن در قتل عام هفته قبل دانش آموزان مدرسه ای در پیشاور دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وزیر کشور پاکستان گفت که این مردان "تسهیل کننده" آن حمله که به مرگ ۱۴۱ نفر از جمله ۱۳۲ دانش آموز منجر شد بوده اند.

چودری نثار علی خان اضافه کرد که اطلاعات امنیتی نشان می دهد که برای حمله دیگری برنامه ریزی می شده است.

طالبان پاکستان مسئولیت حمله به آن مدرسه که توسط نظامیان اداره می شد را به عهده گرفته است.