برگزاری انتخابات پارلمانی در ازبکستان

سیاسی

ازبکستان امروز صحنه برگزاری انتخابات پارلمانی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مردم ازبکستان امروز در انتخابات پارلمانی این کشور که هر چهار حزب رقیب شرکت کننده در آن حامی رئیس جمهور این کشور هستند، شرکت کردند.

در انتخابات پارلمان ازبکستان بیش از 20 میلیون رای دهنده ثبت شده که در تعیین 150 کرسی این مجلس نقش دارند.

چهار حزب شرکت کننده در این انتخابات عبارتند از: حزب لیبرال دموکرات، حزب دمکراتیک خلق، حزب دموکراتیک احیاء ملی و حزب سوسیال دموکرات عدالت.

رقابت این احزاب بر سر بدست آوردن 135 کرسی پارلمان است.

15 کرسی باقیمانده به طور خودکار به جنبش محیط زیست تعلق خواهد گرفت. این جنبش در سال 2008 پایه گذاری شد و متشکل از فعالان گروه‌های دولتی حامی محیط زیست است.