لطف‌الله فروزنده در گفتگو با مهر:

فتنه 88 ریشه بحران ارزی و تحریم بانک مرکزی در دولت دهم بود

سیاسی

قائم مقام جمعیت ایثارگران گفت: بخشی از گسست اجتماعی و سوء ظن ناشی از فتنه 88 در حماسه 9 دی از بین رفت و بخشی از آن نیز در انتخابات 92 و با امانت‌داری نظام مرتفع شد.

لطف الله فروزنده، قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به ضربات اقتصادی فتنه 88 به نظام و کشور اظهار داشت: بعد از انتخابات 88 و حضور بالای مردم و رای 25 میلیونی به رئیس جمهور منتخب فضای مبتنی بر انسجام و بصیرت مردم را نشان داد که این فضا می‌توانست تاثیرات مثبتی را در سطح بین المللی برای ایران ایجاد کند و رونق اقتصادی را در پی بیاورد.

وی افزود: جریان فتنه وقتی شکل گرفت نظام را متهم به تقلب کرد که همین موضوع باعث شد فضای بین‌المللی علیه ما شکل بگیرد و جذب سرمایه های خارجی را با مشکل مواجه کند و زمینه ایجاد تحریم ها را شدت بخشد.

فروزنده همچنین گفت: فتنه 88 دشمنان نظام را تاحدی گستاخ و پر رو کرد که آنها در تحلیل‌های خود می‌گفتند نظام اسلامی در حال از بین رفتن است.

معاون دولت دهم با بیان اینکه جریان فتنه 88 هشت ماه نیروی کشور را گرفت اظهار داشت: این امر جلوی پیشرفت فضای اقتصادی را گرفت و افرادی که می خواستند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند مردد شدند و منتظر ماندند که ببینند قرار است چه اتفاقی بیافتد.

فروزنده خاطر نشان کرد: 8 ماه در کشور بعد از انتخابات 88 فرصت سوزی شد و تمام شاخصه های اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داد و مانع اقدامات لازم برای ایجاد رونق اقتصادی و عمرانی برای کشور شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نهم دولت کار و تلاش بود و با فتنه 88 اقداماتش متوقف شد گفت: در این امر نیروی دولت صرف امور متفرقه شد و هنوز نیز نظام و کشور در حال پرداخت خسارات فتنه 88 است.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اعلام جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی را ناشی از تحلیل های غلط جریان استکبار از شرایط نظام اسلامی دانست و افزود: سران آمریکا و اسرائیل وقتی خبر پیروزی مردم در انتخابات 88 را دیدند تغییر روش دادند که باید جمهوری اسلامی را در فضای بین المللی بپذیرند اما بعد از شکل گیری جریان فتنه اوباما به حمایت از فتنه گران برخاست و گفت که کار نظام تمام است.

فروزنده با اشاره به تحلیل‌های غلطی که جریان فتنه به جریان استکبار داد اظهار داشت: بعد از فتنه 88 استکبار جهانی تصور کرد می‌تواند با فشارهای اقتصادی به مردم فشار ایجاد کند و درواقع می توان گفت استکبار جهانی سوار بر جریان فتنه شد.

وی جریان استکبار را به میکروبی تشبیه کرد که وقتی فضا برایش فراهم شود رشد میکند گفت: آنها با خود اینگونه تحلیل کردند که وقتتی اقتدار ملی آسیب دیده و دولت فشل شده است ما میتوانیم با اعمال یک جنگ اقتصادی علیه آنها، نظامشان را از پای دربیاوریم.

فروزنده هم چنین به ضربات فتنه 88 به مسائل اجتماعی اشاره و تاکید کرد: فضای رسانه ای منفی که جریان استکبار به تبع جریان فتنه علیه نظام اسلامی شکل داد سلامت انتخابات را زیر سوال برد و باعث آسیب زدن به اعتماد عمومی شد و گسست اجتماعی را ایجاد کرد و کسانی که به میرحسین موسوی رای داده بودند دچار شبهات بسیاری شدند.

وی با بیان اینکه 9 دی بسیاری از شبهات را حل کرد گفت: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز بخشی از خسارات فتنه 88 را مرتفع کرد و وقتی افراد دیدند نظام، آراء فردی که از یک جریان غیر اصولگرا وارد انتخابات شده است را به خوبی صیانت کرده است شبهاتشان نسبت به امانت داری نظام حل شد.

فروزنده تاکید کرد: بخشی از موضوع گسست اجتماعی و سوء ظن در اثر فتنه 88 در حماسه 9 دی از بین رفت و بخشی از آنها نیز طی چهار سال بعد از آن مرتفع شد.

معاون دولت دهم ریشه بحران ارزی و تحریم بانک مرکزی در دوران دولت دهم را آثار سو فتنه 88 دانست و گفت: برخی از افراد ضد انقلاب در این امر فعال شدند و فضاسازی های منفی علیه نظام ایجاد کردند که در نهایت منتهی به یک جنگ قتصادی و متعقاب آن باعث بروز بحران‌هایی ازجمله بحران ارزی و تحریم ها شد.