اعزام 60 نظامی انگلیسی به عراق برای تعقیب سرکرده های داعش

سیاسی

منابع انگلیسی از اعزام 60 نظامی وابسته به نیروهای ویژه انگلیس برای تعقیب سرکرده های داعش به عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش داد: 60 نظامی وابسته به نیروهای ویژه انگلیس برای تعقیب سرکرده های داعش به عراق اعزام شده اند.

یکی از اهداف اصلی ماموریت این نظامیان، "جان" تروریست انگلیسی که گفته می شود قاتل گروگانهای آمریکایی و انگلیسی است.

این رسانه انگلیسی به نقل از مسئولان انگلیسی آورده است: ما پیشرفتهای خوبی داشتیم اما آنها می دانند چگونه خود را از جنگنده های حفظ کنند و تنها کار در روی زمین است.