افخم:

ایستادگی ملت کوبا نشان داد سیاست های انزوا و تحریم ناکارآمد است

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه گفت: مقاومت و ایستادگی ملت و دولتمردان کوبا بر سر اصول و آرمانهای انقلاب خود نشان داد که تحمیل سیاست های انزوا و تحریم از سوی قدرت های سلطه جو بی نتیجه و ناکارآمد است.

        به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درخصوص تحول اخیر در روابط کوبا و آمریکا اظهار داشت: مقاومت و ایستادگی ملت و دولتمردان کوبا بر سر اصول و آرمانهای انقلاب خود در طی پنجاه سال گذشته نشان داد که تحمیل سیاست های انزوا و تحریم از سوی قدرت های سلطه جو در برابر اراده و پایداری ملت ها و دولتهای مستقل بی نتیجه و ناکارآمد است .

            مرضیه افخم با اشاره به اذعان دولت آمریکا به ناکارآمدی سیاست های چند دهه گذشته آن کشور در قبال دولت انقلابی و مستقل کوبا افزود: تحول اخیر در روابط دو کشور گامی رو به جلو در جهت کاهش تنش در آن منطقه قلمداد می شود که تداوم واقع بینانه و تکمیل این رویکرد می تواند آثار و نتایج مفیدی در مجموعه مناسبات کشورهای آمریکای لاتین و روند تحولات بین المللی داشته باشد.