ابراز نگرانی ایتالیا درباره برگشت داعشی ها به این کشور

سیاسی

وزیر خارجه ایتالیا درباره بازگشت آن دسته از اتباع این کشور که برای داعش می جنگند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای نیوز، وزیر خارجه ایتالیا با اذعان به فعالیت اتباع کشورش در گروه داعش درباره برگشت آنها به ایتالیا هشدار داد.

پائولو جنتیلونی با هشدار درباره بازگشت جهادی ها از سوریه و عراق به ایتالیا گفت:جنگجویان ایتالیایی باز می گردند و اینجا باید کنترل بسیار بسیار جدی بر آنها اعمال شود.

وی همچنین شمار اتباع کشورش را که برای داعش می جنگند را ده ها نفر اعلام کرد.