کشته و زخمی شدن ده ها عضو طالبان در حمله هوایی ارتش پاکستان

سیاسی

شمار زیادی از افراد مسلح طالبان در حمله جت های جنگنده ارتش پاکستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شماری از افراد طالبان در حمله هوایی ارتش پاکستان کشته شدند.

بنا بر این گزازرش بیست و یک عضو مسلح طالبان از جمله یکی از فرماندهان میدانی این گروه در حمله هوایی جنگنده های ارتش پاکستان در نزدیکی مرزهای افغانستان کشته شدند.

همچنین در این حمله در این حمله شش عضو دیگر طالبان زخمی شدند.