قشقاوی:

حوزه‌های علمیه می‌توانند به کمک دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره‌کننده بیایند

سیاست خارجی

باید دقت کرد که مذاکرات هسته‌ای در یک مربع چهار ضلعی نقد کرد. ضلع اول آن اصل مذاکره و استمرار آن است که رهبری معظم انقلاب هم با اصل و هم با تداوم آن مخالفتی ندارند. ضلع دوم این مربع، حفظ دستاوردهای هسته‌ای و رعایت خطوط قرمز هسته‌ای است. ضلع سوم این موضوع نیز توجه به گشایش اقتصادی در کشور است که بر دو پایه تقویت اقتصاد مقاومتی و رفع تنگناها در حوزه اقتصاد بین‌المللی کشور است. ضلع چهارم دیپلماسی عمومی و اقناع افکار عمومی ملت‌های جهان نسبت به حقانیت مواضع کشورمان است

معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزیر خارجه ایران با حضور در گردهمایی معاونان تذهیب حوزه‌های علمیه سراسر کشور در قم پیرامون «نقش حوزه‌های علمیه در اقناع افکار عمومی و دیپلماسی عمومی» سخنرانی نمود.

به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در آغاز دیپلماسی عمومی را اقناع عمومی ملت‌ها در خصوص منطق سیاست خارجی کشور قلمداد کرد به گونه‌ای که گروه‌های مختلف فکری و اجتماعی غیردیپلمات، منطق شما را درک کرده، طرفدار آن شوند و به تبلیغ آن اقدام کنند.

وی گفت: دیپلماسی رسمی در حقیقت فرزند دیپلماسی عمومی است چون گروه‌های مختلف اجتماعی با حضور و مشارکت در انتخابات مختلف، احزاب و جریان‌های فکری را انتخاب می‌کنند و احزاب پیروز نیز وزیر خارجه و دیپلمات‌ها را تعیین می‌کنند. بدیهی است دستگاه دیپلماسی کشورها نیز چاره‌ای جز توجه به افکار عمومی کشور خود ندارند. به همین دلیل است که اعمال هرگونه تحریم و یا فشار علیه جمهوری اسلامی بدون تقویت ایرانی‌هراسی و تخریب منطق جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی کشورها امکان‌پذیر نیست به عبارت دیگر نتیجه طبیعی تقویت دیپلماسی عمومی تضعیف ایران هراسی و یا اسلام هراسی نزد افکار ملت‌هاست.

معاون وزیر خارجه درباره نقد و انتقادهای موجود پیرامون مذاکرات جاری هسته‌ای، گفت: اصل نقادی نسبت به هر پدیده‌ای در سیاست خارجی امر پسندیده و ضروری است اما باید دقت کرد که مذاکرات هسته‌ای در یک مربع چهار ضلعی نقد کرد. ضلع اول آن اصل مذاکره و استمرار آن است که رهبری معظم انقلاب هم با اصل و هم با تداوم آن مخالفتی ندارند و تصمیم قطعی نظام تاکنون استمرار مذاکرات بوده است. ضلع دوم این مربع، حفظ دستاوردهای هسته‌ای و رعایت خطوط قرمز هسته‌ای است که نتیجه آن باید دارا بودن حق غنی‌سازی صنعتی به منظور رفع نیازهای کشور است. ضلع سوم این موضوع نیز توجه به گشایش اقتصادی در کشور است که بر دو پایه تقویت اقتصاد مقاومتی و رفع تنگناها در حوزه اقتصاد بین‌المللی کشور است. یعنی آزادسازی کلیه درآمدهای نفتی، برقراری سویفت بانکی، امکان گشایش LC‌های اعتباری و امکان بیمه‌های بین‌المللی برای کشتیرانی است.

قشقاوی ضلع چهارم مذاکرات چهار وجهی را دیپلماسی عمومی و اقناع افکار عمومی ملت‌های جهان نسبت به حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.

وی گفت: در هر چهار موضوع فوق‌الذکر خصوصا بخش اخیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در کنار مجلس شورای اسلامی، خبرگان و رسانه‌ها می‌توانند به کمک دستگاه دیپلماسی کشور و تیم مذاکره‌کننده بیایند و متناسب با فهم صحیح مخاطب خارجی، حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران را تبیین کنند.

معاون وزیر خارجه با ارزیابی مثبت از مذاکرات اخیر ژنو، تاکید کرد که نیاز جدی کشور در شرایط حاضر هم‌چنان ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادات به جای انتقادات صرف است.

در این جلسه 2.5 ساعته حدود 30 تن از نمایندگان اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور به ارائه سوالات کتبی و شفاهی خود در خصوص عملکرد وزارت خارجه در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پرداختند که قشقاوی به کلیه سوالات و موارد مطروحه پاسخ داد.

کد N636918