همایش ملی "فرهنگ دفاعی" 30 دی‌ در تهران برگزار می‌شود

سیاسی

همایش ملی "فرهنگ دفاعی" با هدف بازشناسی و تقویت مولفه‌های فرهنگ دفاعی در چارچوب فرهنگ ایرانی اسلامی و مهندسی فرهنگی، 30 دی‌ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان تا 30 آذرماه مهلت دارند تا مقالات خود را به دبیرخانه همایش ملی "فرهنگ دفاعی" به نشانی تهران، خیابان شریعتی، خیابان هویزه، پلاک هفت، طبقه سوم یا به نشانی الکترونیک    farhang.defae@gmail.com   ارسال کنند؛ همچنین شماره تلفن 88174463 و پایگاه اطلاع‌رسانی همایش به نشانی  www.farhang-defae.ir   برای اطلاع مخاطبان معرفی شده است.

مقالات تولیدی باید دارای ایده جدید، چارچوب مبنای تئوریک و علمی و استنتاجات مبتنی بر روش تحقیق مناسب با موضوع بوده و حداقل در 15 تا 25 صفحه تایپ شده باشد. اسناد و مدارک مورد استفاده در مقابل دریافت هزینه تحویل دبیرخانه می‌شود.

مقالات ارائه شده در چهار محور به شرح زیر قابل تولید است؛

الف – مفهوم شناسی و مبانی نظری

- چیستی و چرایی فرهنگ دفاعی

- الگوهای مفهومی در تعریف و شناخت فرهنگ دفاعی

- بررسی تاریخی فرهنگ دفاعی

- بررسی منابع، سرمایه ها و مولفه های فرهنگ دفاعی

- اقتدار نظام سیاسی و فرهنگ دفاعی

- فرهنگ دفاعی از دیدگاه مکتب اسلام(قرآن ، سنت و سیره)

- مبانی فلسفی و فکری فرهنگ دفاعی

- فرهنگ دفاعی از منظر قانون اساسی و دیدگاههای امام (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

- فرهنگ دفاعی و مقتضیات زمان

- فرهنگ دفاعی مدیریت جهانی ومطالعه تطبیقی

- فرهنگ دفاعی و مدیریت جهادی

- فرهنگ دفاعی و تمدن نوین اسلامی

ب- ابعاد فرهنگ دفاعی

- فرهنگ ملی و فرهنگ دفاعی

- سیاست و فرهنگ دفاعی(ولایت فقه ،مشروعیت سیاسی ،وحدت ملی ، دیپلماسی عزتمند)

- اقتصاد و فرهنگ دفاعی

- علم و فناوری و فرهنگ دفاعی

- بسیج عمومی و فرهنگ دفاعی، روحیه جهادی

- قوای سه گانه و فرهنگ دفاعی

ج- ابزارها ومؤلفه های فرهنگ دفاعی

- نقش روحانیت و نهاد مرجعیت در فرهنگ دفاعی

- آیین ها و مراسمات در فرهنگ دفاعی

- خانواده و فرهنگ دفاعی

- نقش هنر، ادبیات و محصولات فرهنگی تعمیق و تعالی در فرهنگ دفاعی

- رسانه و فرهنگ دفاعی

- نقش نظام تعلیم و تربیت در فرهنگ دفاعی

- نقش سازمان های مردم نهاد در بهبود و تقویت فرهنگ دفاعی

- جایگاه وتاثیر نخبگان، مجامع نخبگی و اتاق های فکر در قوام بخشی به فرهنگ دفاعی

- فرهنگ دفاعی و نیروهای مسلح

- راههای بازآفرینی و اعتلای نقش و جایگاه فرهنگ دفاعی

- خرده فرهنگ های دفاعی قوام بخش فرهنگ ملی

د- فرهنگ دفاعی، مهندسی فرهنگی و آینده پژوهی

- الزامات و بایسته های مهندسی فرهنگی از منظر فرهنگ دفاعی

- دکترین و راهبردهای ملی معطوف به فرهنگ دفاعی

- چالش های فرهنگ دفاعی در پرتو جنگ نرم دشمن و راهکارهای مقابله با آن

-  فرهنگ دفاعی در مواجهه با عملیات روانی غرب

- روندشناسی و آینده پژوهی فرهنگ دفاعی

- طراحی و تدوین الگوی مهندسی فرهنگ دفاعی

- بیداری اسلامی و فرهنگ دفاعی