افزایش تعداد نمایندگان انگلیسی مخالف پایگاه نظامی در بحرین

سیاسی

افزایش تعداد نمایندگانی که طرح مربوط به مخالف با ایجاد پایگاه نظامی در بحرین را امضا می کنند و تاثیرات مخرب کاهش قیمت نف بر آل خلیفه از مهمترین اخبار بحرین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه مرآة البحرین اعلام کرد: اعضای پارلمان انگلیس به امضای طرح پیشنهادی درباره ایجاد پایگاه نظامی در بحرین با توجه به ادامه موارد نقض حقوق بشر ادامه می دهند.

طرح مخالفت با ایجاد پایگاه نظامی انگلیس در بحرین به سبب موارد نقض حقوق بشر در قبال ملت آن از سوی جرمی کوربین در هشتم دسامبر جاری مطرح شد و تاکنون موافقت 26 نماینده را از احزاب مختلف از جمله حزب کارگر را به دست آورده است.

خبر دیگر از بحرین اینکه روزنامه الوسط بحرینی به تاثیرات منفی شدید کاهش قیمت نفت بر بحرین اشاره کرد و نوشت: بحرین برای اینکه توازن میان هزینه و درآمدهای خود را برقرار کند به قیمت هر بشکه نفت 120 دلار نیاز دارد و رسیدن قیمت نفت به زیر 50 دلار کسر بودجه شدید را برای بحرین به دنبال خواهد داشت به ویژه که بودجه رژیم بحرین تا حدود زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است.اگر قیمت نفت به 45 دلار برای هر بشکه برسد درآمدهای نفتی به 1.2 میلیارد دینار و هزینه های آن 1.3 میلیارد دینار خواهد بود که درآمدهای نفتی برای پرداخت حقوق کافی نخواهد بود.در این میان رژیم بحرین یا باید برای پرداخت حقوق کارمندان دولت قرض کند که این منجر به افزایش بدهی های آل خلیفه و پیچیده تر شدن اوضاع اقتصادی می شود و یا باید مالیات وضع کند که این هم به سبب اوضاع معیشتی نابسامان بحرینی در حال حاضر امکان پذیر نیست.