بازداشت امدادرسان مسیحی آمریکا در مرز چین - کره شمالی

سیاسی

یکی از امدادرسانان مسیحی آمریکا در مرز چین - کره شمالی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از بازداشت "پیترهان" یکی از امدادرسانان مسیحی آمریکا در مرز چین - کره شمالی به اتهام اختلاس و فعالیت در امور ضددینی و آغاز سرکوب گروههای مذهبی در این منطقه خبر داد.

این رسانه غربی با اشاره به استقرار پیتر هان در شهر مرزی تومن (Tumen) از دهه 1990 از تاسیس یک سازمان غیردولتی کمک‌ رسان برای کره‌ شمالی به منظور کمک به پناهندگان و همچنین برپایی یک مدرسه برای نوجوانان محلی در سال 2002 خبر داد.

خبرگزاری فرانسه همچنین با اشاره به ممنوعیت فعالیت گروههای مسیحی و مبلغان خارجی از سوی چین و بازداشت هر پناهنده ای که از سیستم قضایی کره‌ شمالی فرار می کند، از اخراح چندین امدادرسان مرتبط با پیتر هان، مسدود شدن حساب بانکی وی و ممنوع‌ الخروج شدن پیتر هان در ماههای اخیر خبر داد.