الموندو:

اسرائیل در نبرد دیپلماتیک از فلسطین شکست خورد

سیاسی

یک روزنامه اسپانیایی تصویب پیش نویس قطعنامه حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود در اراضی فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل را شکستی دیپلماتیک برای اسرائیل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سازمان ملل امروز با اکثریت آرا پیش نویس قطعنامه حاکمیت دائمی فلسطینیان بر منابع طبیعی خود در اراضی فلسطینی (1967) را تصویب کرد.

در جریان رای گیری از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل 165 کشور با اعطای این حق به فلسطینیان موافقت کردند. در مقابل شش کشور (آمریکا، اسرائیل، کانادا، پالائو، میکرونزی و جزایر مارشال) با آن مخالفت کرده و 9 کشور (استرالیا، کامرون، هندوراس، کریباتی، مالاوی، پاپوا گینه جدید، پاراگوئه و تونگا) نیز رای ممتنع دادند.

روزنامه اسپانیایی الموندو این واقعه را پیروزی دیپلماتیک فلسطین و شکستی برای اسرائیل توصیف کرده است.