اعتراض ساکنان فلسطین اشغالی؛

درمان 1400 تروریست سوری در اسرائیل

سیاسی

درمان تروریست های سوریه در بیمارستان های رژیم صهیونیستی، سبب اعتراض ساکنان فلسطین اشغالی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری "عرب 48" گزارش داد که پذیرش بالا و درمان تروریست های سوریه در بیمارستان های رژیم صهیونیستی ، اعتراضِ ساکنان فلسطین اشغالی را درپی داشته است.

ساکنان فلسطین اشغالی می گویند: درمان تروریست های سوریه در بیمارستان های رژیم صهیونیستی، سبب بروز تاخیر در عمل جراحی ساکنان فلسطین اشغالی شده است.

برآوردهای وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی حاکی است که 1400 نفر از تروریست های سوریه در بیمارستان های رژیم صهیونیستی بستری و درمان شده اند که این امر، اعتراض ساکنان سرزمین های اشغالی را برانگیخته است.

اعتراض ساکنان فلسطین اشغالی درپی بروز اختلال در روند درمانی شان به سبب ارائه خدمات پزشکی ِ سردمداران رژیم صهیونیستی به تروریست های سوریه، است.

رژیم صهیونیستی همچنین کمک های تسلیحاتی و مخابراتی گسترده ای به گروههای تروریستی مخالف حکومت بشار اسد در مناطق قُنیوا و درعا ارسال می کند.