اخبار عربستان/

محاصره منطقه العوامیه/تیراندازی به منازل فعالان سعودی

سیاسی

نیروهای امنیتی سعودی به منطقه العوامیه یورش بردند و به سوی منازل فعالان سعودی در این منطقه تیراندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العوامیه، نیروهای امنیتی عربستان سعودی با یورش به منطقه شیعه نشین العوامیه این منطقه را تحت محاصره خود درآوردند.

این منطقه مملوء از خودروهای زرهی نیروهای امنیتی شده است و نیروهای امنیتی به منزل "عباس المزروع" فعال عربستانی و منازل اطراف در العوامیه حمله کرده اند. نیروهای سعودی همچنین مانع از نزدیک شدن خودروهای آتش نشانی به منطقه شده اند.

تیراندازی به منازل فعالان سعودی منجر به آتش سوزی شده است. در جریان این حمله شماری از شهروندان ساکن منطقه العوامیه بازداشت شده اند.