آخرین نظامیان فرانسوی از کابل بازمی گردند

سیاسی

یک رسانه غربی از بازگشت آخرین نظامیان فرانسوی از کابل در 31 دسامبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اشاره به خروج آخرین نظامیان فرانسوی از کابل در روزهای آتی گزارش داد که آخرین نظامیان فرانسوی در پایتخت افغانستان کمتر از دو هفته دیگر افغانستان را ترک کرده و به کشور خود باز می گردند.

این رسانه غربی با اشاره به خروج 150 سرباز از کابل و پایان ماموریت 13 ساله فرانسه در افغانستان از مشارکت پاریس در آموزش 21 هزار افسر بدون درجه و کارشناس خبر داد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش داد که فرانسه در ابتدا چهار هزار سرباز را در میان نیروهای ناتو مستقر کرده که این تعداد در سال 2010 میلادی به بیش از 130 هزار نفر می رسد.