محمد حسنین هیکل:

آشتی با قطر شرم آور است/ایران برای مصر اهمیت بسیاری دارد

سیاسی

نویسنده معروف مصری در گفتگویی آشتی قاهره با قطر را اقدامی شرم آور توصیف و اعلام کرد: ایران برای مصر اهمیت بسیاری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنین هیکل نویسنده مصری در گفتگو با "سی.بی.سی" آمریکا اظهار داشت: عبدالفتاح السیسی با حمایت از مردم مصر در انقلاب 30 ژوئن 2013 و پایان بخشیدن به حکومت اخوان المسلمین توطئه های آمریکا را خنثی کرد.

وی گفت: السیسی با چالش های فراوانی مواجه است که این امر اقتضا می کند تمامی مردم مصر حامی وی باشند.

وی درباره روابط قطر با مصر گفت: این سخن که قطر تهدید یا مشکلی برای مصر محسوب می شود غیر قابل قبول است. همچنین سخن گفتن درباره ضرورت آشتی با قطر اقدامی شرم آور است.

هیکل در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: ایران تلاش کرد با مصر رابطه برقرار کند اما قاهره با آن مخالفت کرد. ایران و ترکیه برای مصر اهمیت بسیاری دارد چرا که این دو کشور دروازه مصر به سوی آسیا هستند.

این نویسنده مصری اظهار داشت: جهان عرب وارد دو جنگ شد: 1- جهاد علیه کفر در افغانستان و جهاد علیه تروریسم. تروریسم اکنون دارای یک دولت و کشور است که بخشی از آن در عراق و بخشی دیگر در سوریه قرار دارد.

وی درباره رابطه مصر با عراق و سوریه گفت: عراق و سوریه علیرغم درگیر بودن با تروریسم، ظرفیت برقراری رابطه با مصر را دارند.