احتمال بررسی موضوع شکنجه های سیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل

سیاسی

نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل از بررسی موضوع شکنجه های سیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "ویتالی چورکین" نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل می تواند موضوع شکنجه های سیا را تحت بررسی قرار دهد.

وی همچنین از اجماع بین المللی درباره لزوم طرح این مسئله در شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز اطمینان کرد.

کمیته اطلاعاتی سنا آمریکا اخیرا در گزارشی 500 صفحه ای به شکنجه های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در زمان دولت "جرج بوش" اشاره کرده است.