نتایج نظرسنجی یک موسسه امریکایی درباره عملکرد روحانی

روزنامه ایران نوشت:


نتایج نظرسنجی یک مؤسسه مستقر در امریکا درباره میزان رضایت مردم ایران از عملکرد حسن روحانی بازتاب گسترده رسانه‌ای داشته است. مطابق نظرسنجی آی‌پُز در خصوص ارزیابی مردم نسبت به عملکرد رئیس جمهوری از زمان تصدی این سمت، در میان ۹۶ درصد از پاسخگویان که نظرمشخصی ابراز داشته‌اند، ۵۹ درصد از نحوه اداره کشور توسط آقای روحانی اظهار رضایت کرده، ۲۸درصد از عملکرد رئیس جمهوری ناراضی هستند و
۱۳ درصد هم عملکرد او را در اداره کشور متوسط می‌دانند. این نظرسنجی طی روزهای 24 تا 28 آبان سال 93 و به‌صورت تلفنی و بین مناطق شهری و روستایی سراسر کشورانجام شده است. طبق تحلیل مؤسسه‌ آی‌پز، یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان 95 درصد و در فاصله اطمینان 4 درصد به کل افراد بالای 18 سال ساکن ایران تعمیم داد. این مؤسسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم توانسته بود پیش افتادن تدریجی روحانی از سایر رقبا را نشان بدهد.

 

17302

کد N635815