سردار تنگسیری:

جایگاه علم و دانش در اسلام بیانگر نقش و اهمیت بی نظیر آن است

سیاست داخلی

اگر از دانش و پژوهش به عنوان یک مؤلفه قدرت یاد می‌شود، بخاطر نقشی است که در ایجاد و شکل گیری ابعاد مختلف قدرت می تواند ایفا نماید.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه با توجه به اهمیت داشن و پژوهش در اسلام گفت: جایگاه بی‌نظیر علم و دانش در اسلام بیانگر نقش و اهمیت بی نظیر آن است.

به گزارش ایلنا، سردار دریادار علیرضا تنگسیری در جمع رزمندگان نیروی دریایی سپاه به مناسبت هفته پژوهش به اهمیت دانش و پژوهش در اسلام اشاره و تأکید کرد: جایگاه بی نظیر علم و دانش در اسلام بیانگر نقش و اهمیت بی نظیر آن است.

سردار تنگسیری گفت: اگر از دانش و پژوهش به عنوان یک مؤلفه قدرت یاد می‌شود، بخاطر نقشی است که در ایجاد و شکل گیری ابعاد مختلف قدرت می تواند ایفا نماید.

وی افزود: دانش و پژوهش یک ابزار ویژه است و اگر در دست انسان های مؤمن و معتقد به خدا قرار گیرد می‌تواند منشأ نجات و رستگاری و سعادتمندی جامعه انسانی باشد و اگر در دست نااهلان قرار گیرد همانند تیغی در دست زنگی مست است که قطعا در مسیر شر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

کد N635811