آژانس پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرد

سیاست خارجی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های قبلی خود نیز بر نبود انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران که تحت نظارت پادمان‌ها قرار دارد، تاکید کرده است.

گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکیست که ایران عمل به تعهداتش را براساس توافق نامه موقت هسته‌ای با ۱+۵ ادامه داده است.

به گزارش ایلنا، در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است: ایران اورانیوم را به میزان بیش از پنج درصد غنی نکرده است.‌ ایران همچنین «هیچ پیشرفت بیشتری» را در فعالیت‌های خود در تاسیسات غنی سازی اورانیوم و رئاکتور آب سنگین در دست ساخت در اراک صورت نداده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های قبلی خود نیز بر نبود انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران که تحت نظارت پادمان‌ها قرار دارد، تاکید کرده است.

کد N635804