دهقانی در سازمان ملل:

ایران عمیقا نگران ادامه و تشدید خشونت ها در افغانستان است

سیاسی

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: ایران عمیقا نگران تشدید خشونت ها در افغانستان است و کلیه حملات خشونت باری را که از سوی گروههای خشونت طلب علیه مردم و زیرساختهای افغانستان صورت می پذیرد، محکوم می نماید.

  به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد امروز طی سخنرانی در جلسه شورای امنیت این سازمان پیرامون بررسی وضعیت افغانستان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای فرهنگی و تاریخی عمیق خود با افغانستان، بسیار مشتاق است که یک افغانستان آرام و سعادتمند را در همسایگی خود ببیند. وی افزود: سیاست ما در حمایت از صلح، ثبات، امنیت و توسعه اجتماعی- اقتصادی در افغانستان بوده و خواهد بود. چنانکه ما امنیت در افغانستان را به مثابه امنیت در مرزهای خود و منطقه می دانیم و اعتقاد راسخ ما بر حفظ و گسترش روابط با افغانستان است که ریشه در دوستی، حسن همجواری و منافع و درک متقابل دارد.

          سفیر کشورمان در ادامه سخنانش گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران ادامه و تشدید خشونت ها در افغانستان است و کلیه حملات خشونت باری را که از سوی طالبان، القاعده و سایر گروههای خشونت طلب و افراطی علیه مردم بیگناه و زیرساختهای افغانستان صورت می پذیرد، محکوم می نماید ولی متاسفانه طی چند سال گذشته حضور نیروهای نظامی خارجی و فعالیتهای تروریستی و خشونت آمیز گروههای تندرو، دور باطلی را ایجاد کرده است که امروز عواقب وحشتناک آن گریبانگیر مردم افغانستان شده است زیرا گروههای افراطی و تروریستی, حضور نیروهای خارجی را دستاویزی برای توجیه و گسترش عملیات و حملات خود علیه منابع انسانی ومالی اینکشور قرار داده اند.

          دهقانی گفت: ما امیدواریم که با کاهش تعداد نیروهای نظامی خارجی در افغانستان، وضعیت در این کشور به سرعت به حالت طبیعی بازگردد. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری، تشویق و ترغیب این گروهها که موجب جسورتر شدن آنها در انجام اعمال نفرت انگیزشان می گردد و مخرب ایجاد صلح در افغانستان و منطقه است را محکوم می کند.

نماینده کشورمان افزود: امنیت و توسعه متقابلا یکدیگر را تقویت می نمایند. ایجاد صلح و امنیت برای بازسازی و ارائه کمکهای بشردوستانه و توسعه پایدار بسیار لازم است. این نکته از این منظر بیان می شود که ایران نقش مهمی در زمینه بازسازی افغانستان بازی کرده است و آماده است تا در آینده نیز در همکاری با دولت جدید به نقش خود در این زمینه ادامه دهد. ما آماده گسترش روابط دوجانبه خود بویژه در مسایل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، توسعه پروژه ها و همکاری اقتصادی در زمینه زیرساختها، کشاورزی و نیز یافتن راه حل پایدار برای پناهندگان افغان هستیم. زمینه های بالقوه ای برای بهبود روابط بویژه در زمینه های تجارت و ترانزیت وجود دارد. بعنوان مثال، تکمیل پروژه راه آهن بین هرات و شهر خاف در ایران گام مهمی خواهد بود. ما همچنین پیشنهاد استفاده از تأسیسات بندر چابهار را ارائه کرده ایم که برای افغانستان بعنوان یک کشور محصور در خشکی بسیار مفید خواهد بود.

          نماینده کشورمان در سازمان ملل گفت: ما منتظریم که موافقتنامه سه جانبه میان ایران، هند، و افغانستان در این زمینه نهایی شود و از هر ابتکار منطقه ای که با هدف گسترش پتانسیلهای منطقه ای برای رفاه، ثبات و توسعه افغانستان و کل منطقه باشد حمایت می کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: در زمینه مبارزه با مواد مخدر، گزارشهای مربوط به دو برابر شدن کشت خشخاش در افغانستان از سال 2012، نگران کننده است و این مساله تهدیدی واقعی برای منطقه و ورای آن است و باید از سوی جامعه بین المللی و دولت افغانستان به آن پرداخته شود. در این خصوص، جامعه بین المللی می بایست از جمله، از ابتکار سه جانبه مبارزه با مواد مخدر میان ایران، افغانستان و پاکستان حمایت نماید زیرا این امر نه تنها برای تقویت امنیت و ثبات افغانستان ضروری است بلکه موجب کاهش نگرانیهای جدی کشورهای همسایه، کشورهای ترانزیت و کشورهای مقصد نیز خواهد شد.