تحولات سوریه/

برنامه ترکیه برای آموزش تروریستها/هلاکت 33 داعشی در عین العرب

سیاسی

ترکیه از تصمیم خود برای آموزش تروریستهای مخالف نظام سوریه و تجهیز آنها پیش از ماه مارس خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز عربی خبر تصمیم ترکیه برای آموزش تروریستهای مخالفان نظام سوریه را از زبان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده است که گفته است آموزش و تجهیز مخالفان سوری ممکن است پیش از ماه مارس آغاز شود.

خبر دیگر از سوریه اینکه، 33 تروریست گروه تکفیری داعش در درگیری با نیروهای داوطلب مردمی در عین العرب(کوبانی) سوریه به هلاکت رسیدند.

بمبگذاری خانه ها و کار گذاشتن بمب در جاده ها یکی از شیوه های تروریستهای تکفیری به شمار می رود.