گرامی داشت تولد محمدرضا عارف در حاشیه نشست اتحاد تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد و دولتی

سیاست داخلی

در حاشیه نشست اتحاد تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد و دولتی که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد به دلیل همزمانی این نشست با سالروز تولد محمدرضا عارف، 70 تشکل حاضر در این نشست با اهدا کتاب و کیک این مناسبت را گرامی داشتند.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد و دولتی در اجلاسیه خود، تولد محمدرضا عارف را که سخنران این اجلاس بود گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حاشیه نشست اتحاد تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد و دولتی که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد به دلیل همزمانی این نشست با سالروز تولد محمدرضا عارف، 70 تشکل حاضر در این نشست با اهدا کتاب و کیک این مناسبت را گرامی داشتند.

گفتنی است به دلیل مصادف بودن با ایام عزاداری دهه آخر ماه صفر و رعایت این مهم از سوی دانشجویان از دیگر برنامه‌هایی که برای 63 سالگی عارف در نظر گرفته بودند صرف‌نظر شد.

کد N635646