حکم بازداشت فتح الله گولن در ترکیه صادر شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد ترکیه حکم بازداشت فتح الله گولن را که در آمریکا اقامت دارد، صادر کرد.

4949

کد N635618