امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

عربستان آب به آسیاب دشمن می ریزد

سیاسی

اصفهان – امام جمعه اصفهان گفت: عربستان با کاهش قیمت نفت آب به آسیاب دشمن می ریزد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان فتنه در خصوص فتنه گران گفت: آیا جرم خیانت فتنه‌گران از جرم یک توزیع‌کننده مواد مخدر بیشتر نیست و چگونه ما توزیع‌کننده مواد مخدر را مفسد فی‌الارض تلقی می‌کنیم و حکمش اعدام است اما خیانت فتنه‌گران به ملت، دولت و حاکمیت را مفسدین فی‌الارض تلقی نمی‌کنیم.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت توسط دولت عربستان افزود: دولت عربستان با این اقدامی که انجام می‌دهد جزء ضرر و صدمه به اسلام کاری انجام نمی‌دهد.

طباطبایی نژاد تصریح کرد: نباید این نکته را نادیده گرفت که کاهش قیمت نفت توسط این دولت آب به آسیاب دشمنان اسلام ریختن است که نتیجه آن نیز به ضرر تمامی مسلمانان است و نتیجه‌اش نیز به نفع اسرائیل است.

 وی ادامه داد: ایجاد تفرقه میان مسلمانان یکی دیگر از اهداف دشمنان اسلام تلقی می‌شود که دولت عربستان نیز با انجام چنین کاری را باعث شادی دشمنان اسلام می‌شود.

 مردم اصفهان در امر وقف رتبه اول را دارند

امام جمعه اصفهان در ادامه سخنان خود به هفته وقف نیز اشاره نمود و اظهار داشت: وقف در اصطلاح فقهی به معنای حبس مال و آزادسازی منفعت آن برای نیازمندان تلقی می‌شود که مردم اصفهان در امر پسندیده وقف رتبه اول را در کشور دارند.

وی در ادامه سخنانش به نیات پاک واقفان اصفهانی اشاره نمود  بیان داشت: به طور مثال واقفان اصفهانی گندم خرید می‌کردند و آن را بیابان برای پرندگان گرسنه در زمان بارش برف پخش می‌کردند و باید جهان حقوق بشر را از اسلام و ایرانیان آموزش بگیرد.