سران اتحادیه اروپا بر سر برنامه سرمایه‌گذاری توافق کردند

سیاسی

می‌خواهیم اقدام کنیم پس از طریق راه‌اندازی دوباره سرمایه‌گذاری در اروپا می‌توانیم به احیای رشد اقتصادی دست یابیم و بنابراین سرمایه دولتی و خصوصی را برای افزایش شمار شاغلان و کاهش تعداد افرادی که اکنون بی‌کارند، به کار گیریم.

نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل یک روز زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، پایان یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، رهبران کشورهای متحد اروپایی بر سر برنامه سرمایه‌گذاری و نیز نیاز به قانون تازه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی به توافق رسیدند.

«ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «می‌خواهیم اقدام کنیم پس از طریق راه‌اندازی دوباره سرمایه‌گذاری در اروپا می‌توانیم به احیای رشد اقتصادی دست یابیم و بنابراین سرمایه دولتی و خصوصی را برای افزایش شمار شاغلان و کاهش تعداد افرادی که اکنون بی‌کارند، به کار گیریم.»

در این نشست نیز موضوع ناآرامی‌های شرق اوکراین و سیاست خارجی فدراسیون روسیه مطرح شد.

«دونالد توسک» رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت: «وضعیت در اوکراین همچنان آشفته و متغیر است و نیاز به پاسخی فوری دارد به همین دلیل درباره اعطای کمک مالی به اوکراین بحث کرده‌ام.»

وی تاکید کرد: «واضح است که بدون برنامه‌ای مناسب و سازگار و سیاست راهبردی اروپای متحد در برابر روسیه، به راه حلی بلندمدت برای اوکراین دست نخواهیم یافت.»

بر اساس این گزارش، اگرچه برنامه سرمایه‌گذاری به عنوان برنامه‌ای اصلی برای کمیسیون زیر نظر یونکر معرفی شده است، رسوایی بزرگ فرار چند شرکت بزرگ از پرداخت مالیات، موضوع فرار مالیاتی را در مرکز بحث درباره چگونگی دریافت پول بیشتر برای هزینه‌های عمومی قرار داده است. در سند نتایج این نشست، از رهبران درخواست شده تا قانونی تازه که شفافیت بیشتر را منجر شود و میان ۲۸ کشور هماهنگی ایجاد کند را مقرر کنند.

کد N635378