افخم در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران ؛

قطعنامه بطور جانبدارانه تهیه شده است/ سوء استقاده از ابزارحقوق بشر

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در شرایطی که بحران اصلی منطقه جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و افراط گرایی سازمان یافته است، تصویب قطعنامه بر علیه ایران، اصرار بر یک سیاست نادرست و از کارافتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم ، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشرعلیه کشورهای مستقل گفت:جمهوری اسلامی ایران شکل گیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه هایی را از اساس مردود می داند ومایه تاسف است که مکانیزم ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل از سوي برخي کشورهاي غربي که بعضا خودآشکارا از ناقضین حقوق بشر در داخل و خارج مرزهای خود بحساب می آیند،  مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

مرضیه افخم با بیان اینکه این قطعنامه با استفاده از منابع  مغرض وغیرموثق و بطور جانبدارانه  تهیه شده است افزود:جمهوری اسلامی ایران بصورت مستدل و مستند به ادعاهای مندرج در این قطعنامه پاسخ داده است و اگر بی طرفی ودوري از معيار دوگانه  مبنای تصمیم بانیان قطعنامه می بود ؛ بدون ترديد نسبت به عدم ضرورت آن وقوف می یافتند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در شرایطی که بحران اصلی منطقه جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و افراط گرایی سازمان یافته است، تصویب این قطعنامه، اصرار بر یک سیاست نادرست و از کارافتاده است .

سخنگوی وزارت امور خارجه سازوکار یوپی آر را محل مناسب و جهانشمول برای ارزیابی حقوق بشر دانست و افزود:جمهوری اسلامی ایران با مشارکت سازنده و فعال خود در نشست اخیر یوپی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل بهارائه دومین گزارش خود پرداخت که طی آن طیف وسیعی از کشورها با شرکت فعالانه در گفتگوها ، توصیه های خودرا نیز مطرح کردند و لازم است اين توصيه ها مورد توجه جدي قرار گيرد.

افخم  همچنين افزود: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در کنار تعهدات مذهبی و پای بندی بهقانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی،  توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بینالمللی را مورد اهتمام جدي دارد.