از سوی نماینده ایران در سازمان ملل مطرح شد؛

دولت کانادا با اتهام به ایران اهداف سیاسی خود را دنبال می کند

سیاسی

در پی تصویب قطنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران ، سفیر کشورمان نزد سازمان ملل این حرکت مغرضانه و سیاسی دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در همین ارتباط حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد با سخنرانی در مجمع عمومی این حرکت مغرضانه و سیاسی دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.

سفیر کشورمان در این جلسه اظهار داشت: قطعنامه ای که امروز در دستورکار مجمع عمومی قرار گرفته از سوی کانادا تهیه شده ، کشوری که رفتارش در زمینه حقوق بشر طی چند سال اخیر بویژه موضع جانبدارانه این کشور در قبال کشتار فلسطینیان در غزه توسط رژیم صهیونیستی به وضوح نمایانگر وجود یک برنامه کار ویژه سیاسی است و حقوق بشر تنها ابزاری برای پیشبرد این برنامه است.

دهقانی گفت : این پیش نویس قطعنامه سیاسی، همراه با پیش داوری و نامتوازن است. متن حاضر بطور عمد این نکته را نادیده گرفته که جامعه ایرانی جامعه ای پویا، پرطراوت و چند صدایی است كه در آن طيف گسترده اي از نگرشهاي سياسي و رسانه‌هاي همسو با اين نگرش‌ها همراه با حضور فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ ها كه نماينده جوامع مختلف و لايه‌هاي اجتماعي و گروههاي چندگانه قومي مذهبي مي‌باشند، وجود داشته و فعال هستند. متن مذکور نه تنها تصويري مطابق با واقعيات ايران ارائه نداده است، بلكه تحولات مثبت حقوق بشري جامعه ايران در دوره اخير بويژه پس از شروع بكار دولت جديد ايران را ناديده گرفته است. تهیه کننده این متن آمادگی دائمی دولت ایران برای همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را نیز مورد غفلت قرار داده است. ایران جدیت خود را برای کار با UPR در زمینه های گزارش دهی و نیز اجرای توصیه هایی که از کشورهای عضو دریافت می کند نشان داده است.

سفیر کشورمان افزود: اکنون باید این نکته روشن شده باشد که رویکرد مبتنی بر صدور دستور العمل و قطعنامه برای یک کشور خاص نظیر آنچه در متن حاضر شاهدیم، بی حاصل بوده و بر خلاف کار موثر نظام حقوق بشری سازمان ملل است. چنین اقدامی تنها می تواند ابزاری برای کسانی باشد که دستورالعملی سیاسی علیه کشورهای خاصی دارند و نه راه کاری برای ترویج حقوق بشر در جهان.

دهقانی اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که چنین قطعنامه و دستورالعمل هایی ویژه برای کشورها، بی اعتمادی نسبت به سازمان ملل را افزایش داده، به اعتبار آن لطمه زده و ذات تبعیض آمیز این رویکرد را بیشتر نمایان نموده و همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را دشوار می سازد. دولت جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود برای همکاری جدی و مثمرثمر در زمینه حقوق بشر بر اساس احترام متقابل و رعایت اصل برابری اعلام کرده است.

وی گفت: در روزگاری که بسیاری از بخش های منطقه ما بدلیل سیاستهای غلط برخی کشورهای خاص در آتش تندروی و افراط گرایی می سوزد و درحالیکه خطر ناشی از نیروهای افراطی، جهانی شده و نیازمند یک پاسخ جهانی است، انتقام جویی های سیاسی کوته بینانه نظیر آنچه در پیش نویس این قطعنامه شاهد آن هستیم در واقع اقدامی بی حاصل و بیهوده است.

 نماینده کشورمان در خاتمه خواستار مخالفت کشورها با این اقدام سیاسی تبعیض آمیز شد تا بدینوسیله اعتبار سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری حفظ گردد.