آشتی باراک و رائول

کوبا,ایالات متحده آمریکا

آشتی تاریخی ایالات متحده آمریکا و کوبا به روایت کاریکاتوریست روزنامۀ فرانسوی لوموند. رائول کاسترو احتمالاً به زودی به آمریکا سفر خواهد کرد.

 

5252

کد N635078