مخالفت دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد با قطعنامه های حقوق بشر علیه اعضا

سیاسی

دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد مجددا خواستار مخالفت کشورهای عضو با قطعنامه های حقوق بشری علیه اعضای جنبش گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهانه دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد امروز در مقر سازمان ملل متحد به ریاست حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برگزار شد.

در این نشست رئیس جلسه گزارشی از فعالیتهای خود در فاصله یک ماهه بعد از نشست قبلی ارائه و توضیحاتی را در مورد نشست مشورتی بین ترویکای جنبش عدم تعهد و ترویکای اتحادیه اروپا در 28 آبان داد.

سفیر کشورمان خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا و جنبش عدم تعهد در نشست مذکور به تبادل نظر پیرامون موضوعاتی همچون نیروهای حافظ صلح، مساله فلسطین و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه پرداختند و ضمن تاکید بر تداوم مشورتها بین دو گروه تروئیکا در موضوعات مختلف، تصریح نمودند که تفاهم بین اتحادیه اروپا و جنبش عدم تعهد نقش مهمی در تسهیل فعالیتها در سازمان ملل و نیل به توافق درارتباط با موضوعات دشوار دارد.

در نشست ماهانه دفتر هماهنگی همچنین سفرای کشورهای کوبا، اندونزی و مراکش گزارشهایی در مورد فعالیتهای گروههای کاری حقوق بشر، خلع سلاح و حفظ صلح ارائه داده و اعضای جنبش را در جریان نتایج اقدامات انجام شده در این سه گروه کاری قرار دادند.

همچنین درارتباط با موضوع حقوق بشر، نماینده کوبا اظهار داشت: قطعنامه های کشوری علیه برخی از اعضای سازمان ملل قرار است در مجمع عمومی به رای گذاشته شود.

وی ازهمه اعضای جنبش عدم تعهد دعوت کرد تا با توجه به موضع جنبش در رد قطعنامه های کشوری ، در نشست مجمع عمومی شرکت کرده و به این قطعنامه ها رای مخالف دهند.

در این جلسه سفیر کشورمان نیز ضمن اشاره به این موضوع، خواستار وحدت رویه اعضای جنبش در ارتباط با قطعنامه های مذکور و رد آنها در جریان رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد