کارخانه ای:

طرحی برای دانه درشت های مالیات گریز ارائه و عملی شود

سیاسی

همدان- نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: نباید فشار مالیات بر اقشار متوسط مردم جامعه باشد بلکه باید طرحی برای دانه درشت های مالیات گریز ارائه و عملی گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه ای ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با اشاره به اینکه قانون بودجه کشور سال ۵۱ وضع گردیده است، اظهار داشت: اینکه ۸۳ درصد از بودجه به بخش ملی و تنها ۱۷ درصد آن به استان ها تعلق گیرد یک نقص بزرگ است که نیاز به یک تحول دارد.

وی به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: مالیات از مردم گرفته می شود اما به جیب دولت نمی رود که باید در این زمینه امور به جد پیگیری شود تا مالیات به خزانه برگردد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه حرکت مهمی در عرصه بهداشت شروع شده است، گفت: اقدامات بسیار مطلوبی در حوزه بیمارستان بعثت همدان انجام شده که پرتو درمانی، رادیو تراپی، MRI، رادیولوژی و افزایش تخت های بخش ICU از این اقدامات بوده است.

کارخانه ای به حرکت های مثبت در بخش سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: جلسات کار آفرینی و همایش های سرمایه گذاری از اقدامات موثر در راستای سرمایه گذاری است که امید است ثمربخش باشند.

وی تامین بودجه کشور را از دو طریق مالیات و درآمدهای نفتی دانست و عنوان کرد: اصول مهمی از جمله صرفه جویی و بهره بری از امکانات موجود در زمینه درآمد مطرح است که کمتر به آن پرداخته شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در رابطه با تخصیص بودجه از طریق درآمدها گفت: نباید فشار بر اقشار متوسط مردم باشد بلکه باید طرحی برای دانه درشت های مالیات گریز عملی شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری همدان در این شورا اذعان داشت: بودجه سال ۹۴، ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۳ چهار و سه دهم درصد رشد داشته است.

حرکت بودجه کشور به سمت کاهش اتکا به نفت و حرکت به سمت سایر درآمدهاست

خسرو سامری با بیان اینکه درآمدهای دولت ۱۹ درصد و هزینه های آن ۱۱ درصد رشد داشته است، افزود: درآمدهای دولت از نفت ۳۱ درصد از کل درآمدهای دولت را لحاظ می کند که البته حرکت بودجه کشور به سمت کاهش اتکا به نفت و حرکت به سمت سایر درآمدهاست.

وی با بررسی درآمدهای استانی گفت: فقط سه درصد از هزینه جاری کشور متوجه بخش استان و ۹۷ درصد هزینه های جاری کشور متوجه کشور است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری همدان با بیان اینکه ۸۳ درصد از بودجه ملی و ۱۷ درصد از بودجه عمرانی استان هاست ادامه داد: در بودجه سال ۹۴ متوسط درآمد کل کشور ۲۵ درصد رشد داشته که متاسفانه در استان با ۵۸ درصد افزایش به میزان ۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی ۱۱ میلیارد تومان در طرح های عمرانی اعتبار جذب کرده است.

سید حبیب الله موسوی بهار ادامه داد: ۴۴ میلیارد در حوزه بهداشت، ۷۷ میلیارد تومان در حوزه تحول نظام سلامت و هشت میلیارد تومان بودجه عمرانی به تکمیل بیمارستان فرشچیان اختصاص یافته که در مجموع ۱۱۹ میلیارد تومان در این بخش اعتبار محقق شده است.