داعش مسئولیت ترور شخصیتهای مخالف تونسی را بر عهده گرفت

سیاسی

تروریستهای وابسته به داعش مسئولیت ترور دو نفر از شخصیتهای برجسته مخالفان تونسی را بر عهده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، تروریستهای که به داعش پیوسته اند امروز با پخش نوار ویدئویی مسئولیت ترور شکری بلعید و محمد البراهمی از معارضان تونسی را در سال 2013 به عهده گرفتند.

ابومقاتل از تروریستهای تحت تعقیب مقامات تونسی از تروریستهای داعشی در این نوار ویدئویی گفت: بلکه ای طاغوتها ما شکری بلعید و محمد البراهمی را ترور کردیم.

این اولین بار است که طرفی مسئولیت ترورها در ترورهای مذکور را بر عهده می گیرد