کویت با تعویق یکساله پرداخت غرامت عراق موافقت کرد

سیاسی

کویت با پرداخت با تاخیر قسط مربوط به غرامتهای ناشی از اشغال کویت از سوی عراق در دهه نود موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، مسئولان کویتی با درخواست عراق برای پرداخت قسط غرامات به این کشور با تعویق یکساله موافقت کردند.

این در حالی است یک مسئول وابسته به سازمان ملل روز گذشته از دریافت درخواست رسمی عراق برای به تعویق افتادن پرداخت قسط غرامات ناشی از اشغال کویت در سال 1990-1991 خبر داده بود.

خالد الجار الله معاون وزیر خارجه کویت گفت: برداران عراقی درخواست رسمی در این باره داده اند که کویت پذیرفته است و فردا در ژنو موضوع بررسی می شود.