دبير شوراي امنيت ملي اوكراين:

روسیه هر لحظه می تواند جنگ را آغاز کند

سیاسی

دبیر شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین با اشاره به آتش بس اعمال شده در مناطق شرقی گفت هر لحظه امکان دارد این آتش بس با مداخله روسیه نقض شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار ترکیه، "الکساندر تورچینوف" مدعی شد روسیه ممکن است هر آن موجب از سرگیری جنگ در شرق اوکراین شود. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کی یف با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه بر لزوم بسیج سراسری نیروها و آمادگی برای هر گونه درگیری نظامی تاکید کرد.

دبیر شورای امنیتی و دفاعی اوکراین با اشاره به زیان های وارد شده به اقتصاد این کشور بر اثر درگیری های نظامی در مناطق شرقی، اظهار داشت: با این وجود ارتش اوکراین آماده مقابله با هر گونه تهدید است. به گفته وی روسیه بخشی از خاک اوکراین را اشغال کرده و با دخالت های خود به دنبال نقض آتش بس اعمال شده بین ارتش و نیروهای جدایی طلب است.

تورچینوف در ادامه یادآور شد اوکراین باید آماده از سرگیری جنگ در مناطق شرقی باشد. بر این اساس دولت اوکراین برنامه فراخوان 100 هزار نیروی ذخیره برای خدمت در ارتش را آماده کرده و قرار است شورای امنیتی و دفاعی در این خصوص تصمیم گیری کند.