تفنگداران دریایی روسیه از فرانسه خارج می شوند

سیاسی

تفنگداران دریایی روسیه برای مدتی نامشخص فرانسه را ترک می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تفنگداران دریایی روسیه که برای استفاده از ناو میسترال سرگرم آموزش در فرانسه بودند، این کشور را ترک می کنند.

بنا بر این گزارش، خروج این افراد که 400 نفر هستند، قبل از جشن های پایان سال و برای مدتی نامشخص صورت می گیرد.

در پی تحولات شرق اوکراین، فرانسه اعلام کرد تحویل دو فروند ناو میسترال را که به روسیه فروخته بود،متوقف کرده است.