ایراد دوباره شورای نگهبان به طرح کاداستر

سیاسی

شورای نگهبان بار دیگر به طرح جامع حدنگار (کاداستر) که در مجلس به تصویب رسیده است، ایراد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد.

این شورا اعلام کرد: طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/09/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اطلاق ماده 17 ، که شامل غیر از درآمدهای ایجاد شده توسط این قانون نیز می‌گردد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص هزینه‌های مربوط به سال جاری نیز تکلیف امر روشن نگردیده است.

تذکر:

- ظاهراً به تذکرات این شورا توجه نشده است.