شهروندان مجارستان در اعتراض به افزایش مالیات تظاهرات کردند

سیاسی

هزاران شهروند مجارستانی در اعتراض به افزایش مالیات، وجود فساد مالی و اعلام نارضایتی خود از دولت «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند.

هزاران شهروند مجارستانی در اعتراض به وضعیت مالیات دست به تظاهرات گسترده زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هزاران شهروند مجارستانی در اعتراض به افزایش مالیات، وجود فساد مالی و اعلام نارضایتی خود از دولت «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند.

اوربان در پنج سال اخیر توانسته بود در برابر موسسه‌های مالی بین‌المللی، واشنگتن و بروکسل اکثریت مجارستانی‌ها را به هواداری خود وا دارد.

نخست‌وزیر مجارستان در هفته‌های اخیر قانون افزایش مالیات بر اینترنت را تصویب کرد که باعث اعتراض‌های گسترده و درگیری‌های متعدد میان مردم و ماموران پلیس شده است.

کد N633585