سفیرکشورمان با رئیس مجلس غنا دیدار کرد

سیاسی

در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با ادواردو آدجاهو رئیس مجلس غنا درخصوص روابط دوجانبه سیاسی و پارلمانی دو کشور گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محمد سلیمانی سفیر جمهوری اسلامی ایران با  ادواردو آدجاهو رئیس مجلس غنا درخصوص روابط دوجانبه سیاسی و پارلمانی دو کشور گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

رئیس مجلس غنا در این دیدار با اشاره به روابط رو به گسترش موجود ، خواستار تبادل هیأت های عالیرتبه پارلمانی بین دو کشور گردیده و اهمیت این روابط برای کشورش را مورد تأکید قرار داد .

وی همچنین با اشاره به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران خواستار استفاده برابر همه کشورها از این حق شد .

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز ضرورت تقویت همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی را مورد تأکید قرار داده و سفر گذشته رئیس مجلس و معاون رئیس جمهوری غنا به تهران و متقابلاً سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به اکرا را در جهت تقویت مناسبات دو کشور قلمداد کرد.