امیرخانی:

شورای مشورتی باید در کنار مسئولان بسیج قرار داشته باشد

سیاسی

شیراز – جانشین سازمان بسیج کارمندان گفت: راه اندازی شورای مشورتی در کنار تمامی روسای بخش های مختلف بسیج لازم و ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرخانی ظهر چهارشنبه در نخستین اجلاس مجمع عالی بسیج کارمندان استان فارس تاکید کرد: یکی از راه های رسیدن به موفقیت که امروز در تمامی ارکان بسیج مد نظر قرار دارد ایجاد شورای مشورتی است.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که بسیج مردمی است و هیچگاه نمی توان این مجموعه را با مراتب نظامی اداره کرد بنا بر این باید شورای مشورتی برای انجام فعالیت های مختلف بسیج راه اندازی شود.

جانشین سازمان بسیج کارمندان افزود: خوشبختانه استان فارس عملکرد مناسبی در ایجاد سازمان بسیج کارمندان داشته اما باید هرچه سریعتر شورای بسیج کارمندان نیز راه اندازی شود.

امیرخانی ادامه داد: در تمامی سطوح باید این شورا راه اندازی شود تا مسئولین بسیج عملکرد کامل و مناسب تری را ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه تشکیل بسیج کارمندان باید با کار عملی همراه باشد، گفت: گرفتن عکس و فیلم دلیل تشکیل بسیج کارمندان و شورای بسیج نیست.

جانشین سازمان بسیج کارمندان کشور تاکید کرد: کارهای علمی را باید انجام داد تا شناسنامه فعالیت و راه اندازی بسیج کارمندان در استان فارس شود.

در ادامه این اجلاسیه رئیس شورای بسیج کارمندان استان فارس نیز گفت: سازمان بسیج در سراسر کشور برای تمامی اقشار جامعه تشکیل شده که ما در استان فارس نیز اقدام به راه اندازی بسیج کارمندان در کنار دیگر اقشار بسیج کردیم.

جابر مهدیار تاکید کرد: تمامی شهرستانهای استان فارس اقدام به تشکیل بسیج کارمندان کرده اند که باید با برنامه ریزی مناسب فعالیت های خود را آغاز کنند.