ایندیپندنت گزارش داد:

نگاه مثبت مردم انگلیس به جنبش حماس

سیاسی

یک روزنامه انگلیسی امروز در گزارشی از نگاه مثبت مردم انگلیس نسبت به جنبش حماس در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت امروز در گزارشی اعلام کرد: مردم انگلیس طی سال 2014 رویکرد مثبت و متفاوتی به جنبش فلسطینی حماس داشته اند.

بنابراین گزارش، کلمه "حماس" در سال 2014 در رتبه چهارمین کلمه پرتکرار در موتورهای جستجوگر در سطح انگلیس بوده است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز امروز طی تصمیمی حماس را از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه حذف کرد.