اتحادیه اروپا درپی خروج حماس از فهرست سازمانهای تروریستی است

سیاسی

دیپلمات های اروپایی از تصمیم اتحادیه اروپا برای خروج نام جنبش حماس از فهرست سازمان های تروریستی اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دیپلمات های اروپایی شب گذشته دستور العمل هایی را دریافت کردند که به موجب آن دادگاه حقوق بشر اروپا دستور خارج کردن حماس از فهرست سازمان تروریستی اروپا را صادر می کند.

کشورهای اروپایی به دلیل اینکه تاکنون جنبش حماس در فهرست سازمان های تروریستی اروپا قرار داشت با این جنبش هیچ رابطه ای برقرار نمی کردند.

دادگاه حقوق بشر اروپا معتقد است درج نام حماس در فهرست سازمان های تروریستی طبق استانداردهای اتحادیه اروپا انجام نشده است.

رژیم صهیونیستی که از این اقدام به خشم آمده است معتقد است تصمیم جدید اتحادیه اروپا یک ضربه سیاسی بزرگ برای تل آویو است.