علیپور:

اتکاء به نفت در لایحه بودجه کاهش یافت/ سهم ۲۲۴ میلیارد تومانی مازندران

سیاسی

ساری - دبیر مجمع نمایندگان مازندران، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۴ که از سوی دولت تقدیم شده، مشهود است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور صبح چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های استان مازندران، با اشاره بودجه سال ۹۴ گفت: در برنامه پنجم توسعه بر کاهش وابستگی کشور به بودجه نفتی تاکید شده است و باید تا پایان برنامه وابستگی به نفت به صفر برسد و در بودجه پیشنهادی دولت وابستگی به نفت حدود۳۳ درصد است.

وی اظهار داشت: این کاهش وابستگی نشان می دهد که فرمایش رهبر کبیر انقلاب در حال محقق شدن است و هرجا توانستیم به صنعت و منابع داخلی توجه کنیم، رو به پیشرفت هستیم.

علیپور بیان داشت: از حیث منابع ملی ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه منابع عمومی کشوردر سال آینده است که از میزان ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی بوده و از این میزان نیز ۲۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع نفتی است.

این نماینده مجلس گفت: منابع شرکت های دولتی و وابسته به دولت متعلق به دولت که حدد ۵۶۰ هزار میلیارد تومان می شود چندان در مجلس پرداخته نمی شود که امیدواریم در برنامه های آتی توسعه نیز در این زمینه فکر شود.

وی گفت: از مجموع بودجه ۳۳ درصد مربوط به نفت و مابقی مربوط به مالیات و سایر درآمدهاست و دولت درصدد است تا روی اتکاء به مالیات بیشتر فکر و تمرکز شود.

علیپور در زمینه افزایش یارانه ها با بیان اینکه در این زمینه افزایش را شاهد نیستیم گفت: ۴۸ هزار میلیارد تومان در تبصره بودجه درنظر گرفته شده است که بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولیدو حمل و نقل و بهینه سازی مصرف انرژی هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیشتر فکر وزارت ورزش و جوانان به ورزش است و کمتر به موضوعات جوانان و اشتغال پرداخته است گفت: امسال در قالب هدفمندی یارانه ها هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال جوانان درنظر گرفته شده است.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران، درآمدهای استانی را هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: سهم استان از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و مابقی را بدون استفاده به خزانه واریز می کنیم.

علیپور گفت: سهم مازندران ۲۲۴ میلیارد تومان بودجه عمومی و ۳۱۳ میلیارد تومان نیز از ماده ۱۸۰ در بودجه عمومی خواهد بود.

وی با اظهار اینکه، سال گذشته پیشنهاد دادیم که دودرصد از بودجه عمومی را به مناطق محروم تخصیص دهیم، گفت: امسال تخصیص چهار درصد از بودجه عمومی را پیشنهاد دادیم که توسعه متوازن استان ها هدف ماده ۱۸۰ است.