پیشنهاد رئوفیان به صدا‌و‌سیما در گفت‌وگو با ایلنا:

برای احزاب و گروه‌های سیاسی شبکه اختصاصی تاسیس شود

سیاست داخلی

برای اینکه این شائبه ایجاد نشود که او هم جناحی عمل می‌کند باید این شبکه ایجاد شود تا احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه دار بتوانند به شکل یکسان در آن مواضع خود را بیان کنند.

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: برای اینکه رئیس صدا‌و سیما٬ نقیصه‌های گذشته از جمله توجه صرف به یک جناح و بی‌توجهی به جناح دیگر و کم لطفی و تخریب نسبت به برخی شخصیت‌ها را برطرف کند، پیشنهاد می‌کنم برای احزاب و گروه‌های سیاسی یک شبکه اختصاصی تاسیس شود.

ابوالقاسم رئوفیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به عملکرد سازمان صداوسیما عنوان کرد: به نظر من ارزیابی عملکرد 10 سال گذشته ضرغامی امری ضروری است٬ شاید یکی از وظایف اولیه سرافراز به عنوان رئیس رسانه ملی این باشد که نوعی آسیب‌شناسی در مورد مدیریت 10 ساله ضرغامی انجام دهد.

وی افزود: عملکرد 10 ساله ضرغامی در سازمان صدا و سیما قابل تقدیر و احترام است اما به این به آن معنا نیست که نمی‌توان نقدی بر این عملکرد داشت. طبیعتا مدیریت رسانه ملی دشوار است و به منزله مدیریت یک دانشگاه عمومی است لذا باید در نظر داشت عموم مردم٬ مطالبات متفاوتی دارند و باید به تناسب٬ این نیازها٬ برنامه‌ریزی کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: وقتی بحث رسانه ملی مطرح است٬ یعنی باید عملکردی فراجناحی داشت؛ نباید به گونه‌ای حرکت کرد که بخشی از جامعه احساس کند رسانه ملی نسبت به مطالبات آنها بی‌توجه است و جناح دیگر را در اولویت قرار می‌دهد؛ چراکه این مساله باعث ایجاد خدشه به وجهه رسانه ملی می‌شود.

وی ادامه داد: لذا برای اینکه سرافراز نقیصه‌های گذشته از جمله توجه صرف به یک جناح و بی‌توجهی به جناح دیگر و کم‌لطفی و تخریب نسبت به برخی شخصیت‌ها را برطرف کند، پیشنهاد می‌کنم برای احزاب و گروه‌های سیاسی شبکه‌ای اختصاصی تاسیس شود.

رئوفیان با اشاره به اینکه سرافراز در تاسیس و مدیریت شبکه‌های برون مرزی کارنامه قابل قبولی دارد، گفت: برای اینکه این شائبه ایجاد نشود که او هم جناحی عمل می‌کند٬ باید این شبکه ایجاد شود تا احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه‌دار بتوانند به شکل یکسان٬ از طریق آن مواضع خود را بیان کنند.

تاسیس این شبکه فرصت آشنایی بیشتر مردم با احزاب را فراهم می‌کند چراکه بها دادن به مساله تحزب یکی از وظایف خطیر رسانه ملی است.

کد N632603