عراقچی:

مذاکرات مفصلی با هیات آمریکایی داشتیم/فضای مذاکرات خوب و با احترام است

سیاسی

فضای مذاکرات البته خوب و با احترام است ولی هنوز درمورد نتایج زود است که قضاوت کنیم./در ادامه همین جلسات با فرانسه دیدار دوجانبه خواهیم داشت و جلسات دوجانبه دیگری هم با دیگر اعضای گروه 1+5 برای چهارشنبه تنظیم شده است که برگزار می کنیم.

رییس هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان پس از پایان سومین دور از مذاکرات دو جانبه ایران با هیات امریکایی گفت: ما مذاکرات بسیار مفصلی با هیات آمریکایی داشتیم.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی با اعلام این مطلب افزود: اینها به عنوان مقدمه‌ای برای مذاکرات روز چهارشنبه که با کل 1+5 انجام می‌شود، خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسائلی که مطرح شده است در جلسات چهارشنبه، با مجموع اعضا بحث خواهیم کرد گفت: در ادامه همین جلسات با فرانسه دیدار دوجانبه خواهیم داشت و جلسات دوجانبه دیگری هم با دیگر اعضای گروه 1+5 برای چهارشنبه تنظیم شده است که برگزار می‌کنیم.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که روی هم رفته فضای مذاکرات چطور بوده است، گفت: فضای مذاکرات البته خوب و با احترام است ولی هنوز درمورد نتایج زود است که قضاوت کنیم.

کد N632124