کیهان: سخنان شریعتمداری در دانشگاه تهران،نماد تحمل مخالف بود

روزنامه کیهان, حسین شریعتمداری

سخنرانی آقای شریعتمداری در جمع دانشجویان که مخالف و موافق حضور داشتند و...

روزنامه کیهان، امروز پیامهای زیر را به نقل از خوانندگانش در صفحه 32 منتشر کرد:

* سخنرانی آقای شریعتمداری در جمع دانشجویان که مخالف و موافق حضور داشتند و تحمل مخالفین توسط ایشان می‌تواند برای مسئولین به ويژه آقای رئيس‌جمهور به عنوان یک الگو سرلوحه کار قرار گیرد.

* 20 سال است که خواننده کیهانم ولی با مطالعه روزنامه کیهان 93/9/25 و سخنان آقای شریعتمداری در جمع دانشجویان، برای سلامتی ایشان روزی 10 صلوات می‌فرستم.

* از سخنرانی مدیر مسئول کیهان در دانشگاه تهران کمال تشکر را داریم واقعا حرفهای ایشان با اسناد و مدارکی که دارند، حرف دل ما است مخصوصا آن بخش از سخنان‌شان که گفتند؛ «اسناد نشان می‌دهد حتی تحریم‌ها علیه ایران را سران فتنه به آمریکا پیشنهاد دادند.» امیدواریم هر چه سریعتر سران فتنه به سزای اعمال خود برسند.

* از بسیج دانشگاه تهران بابت دعوت از  جناب آقای شریعتمداری برای بیان حقایق تشکر می‌کنم. زیبایی این حرکت این بود که مخالفین سخنران هم در جلسه حضور داشتند اگرچه به فحاشی پرداختند ولی تحمل شدند.
کد N631969

خواندنی از سراسر وب