در زمینه همکاری دریایی؛

آمریکا و انگلیس یادداشت تفاهم استراتژیک امضاء کردند

سیاسی

مقامات نیروهای دریایی آمریکا و انگلیس برای قدرت نمایی در مناطق حساس جهان یادداشت تفاهم امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نیروی دریایی انگلیس، مقامات نیروهای دریایی انگلیس و آمریکا پس از یک سال مذاکره درباره همکاری 15 ساله استراتژیک دریایی به توافق رسیدند.

بنا بر این گزارش، فرماندهان نیروی دریایی انگلیس و آمریکا با امضای یادداشت تفاهم استراتژیک مشترک خواستار همکاری‌های فیمابین برای قدرت‌نمایی در مناطق حساس شدند.

هم‌چنین دو طرف درباره محافظت از آب‌های آزاد که در مسیر اقتصاد جهانی قرار دارند، توافق کردند.