فیلم/ آزمایش سلاح لیزری توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس

سیاسی

ارتش آمریکا از آزمایش یک سلاح لیزری جدید که مانند بازی های ویدئویی کنترل می شود توسط رزمناو این کشور در آبهای خلیج فارس خبر داد.

فیلم/ آزمایش سلاح لیزری توسط ناو آمریکایی در خلیج فارسارتش آمریکا از آزمایش یک سلاح لیزری جدید که مانند بازی های ویدئویی کنترل می شود توسط رزمناو این کشور در آبهای خلیج فارس خبر داد.