نجاتی خبر داد:

ارسال 293 مقاله و بازدید از الگوی زنده C4I

سیاسی

دبیر هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران گفت: در این کنفرانس مجموعاً ۲۹۳ عنوان مقاله ارسال شده که ۱۳۵ مورد آن پذیرفته شده و ۶۲ عنوان به صورت ارائه شفاهی و ۷۳ عنوان به صورت ارائه پوستری بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور نجاتی دبیر هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) که در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، اظهار داشت: این کنفرانس اهدافی از جمله ارائه جدید‌ترین دستاوردهای علمی پژوهشی در عرصه C4I ، تعامل بین سازمان‌ها و صنایع، شناسایی نیازمندی‌ها و چالش‌ها در عرصه‌های تحقیقاتی، توسعه رویکردهای کاربردی بومی و پژوهشی و مشارکت گسترده دستگاه‌های مختلف را پیگیری می‌کند. 

وی افزود: در این کنفرانس مجموعاً ۲۹۳ عنوان مقاله ارسال شده که ۱۳۵ مورد آن پذیرفته شده و ۶۲ عنوان به صورت ارائه شفاهی و ۷۳ عنوان به صورت ارائه پوستری بوده است و از لحاظ کمی و کیفی اقبال خوبی نسبت به این کنفرانس داشته‌اند. 

دبیر کنفرانس C4I در پایان خاطرنشان کرد: ۲۶ عنوان کارگاه آموزشی به دبیرخانه پیشنهاد شد که ۲۱ عنوان آن انتخاب شده و بازدید از الگوی زنده C4I را خواهیم داشت که توجه بسیاری از بینندگان را جلب خواهد کرد.