فیلم/ حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور

سیاسی

خبرگزاری مهر-سرویس بین الملل: حمله شبه نظامیان طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان تا کنون 130 کشته داشته که حدود 90 نفر از آنها کودک هستند.

فیلم/ حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاورخبرگزاری مهر-سرویس بین الملل: حمله شبه نظامیان طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان تا کنون 130 کشته داشته که حدود 90 نفر از آنها کودک هستند.